หลี่ฉวนจวิน.

101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน และคณะ ; ถาวร สิกขโกศล, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. - 376 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โจโฉแซ่โจจริงหรือ -- ทำไมโจโฉจึงมีชื่อเล่นว่าอาหมาน -- ทำไมโจโฉถูกเรียกว่า "กังฉินหน้าขาว" -- ทำไมโจโฉจึงใช้แก้วแหวนเงินทองไถ่ตัวไช่เหวินจีกลับมา ฯลฯ.

141222

9789740211495


สามก๊ก--คำถามและคำตอบ
สามก๊ก--ประวัติและวิจารณ์.

895.1309 / ห173ร 2556