เนื่องน้อย ศรัทธา.

ทำไม? ที่มาที่ไปของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ / เนื่องน้อย ศรัทธา. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554. - 255 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ทำไมจึงต้องมีแฟกซ์ -- ทำไมจึงมีอุโมงค์ -- ทำไมต้องมีสะพาน -- ทำไมจึงเกิดภาษาอินเทอร์เน็ต -- ทำไมจึงมีรถไฟใต้ดิน -- ทำไมจึงเรียกว่างานกระดาษ ฯลฯ.

141216

9786165001144


ความรู้ทั่วไป.
รวมเรื่อง.

089.95911 / น611ท 2554