ชูชาติ ชุ่มสนิท.

100 ชื่อลือนาม สงครามไทย - พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท และวุฒิชาติ ชุ่มสนิท. - กรุงเทพฯ : อันพู, 2555. - 388 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : สังเขปเเห่งสยาม ไม้ขีดก้านเเรกไม่ได้จุดที่ "เชียงกราน" เเต่เป็น "ทวาย" -- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 -- สมเด็จพระไชยราชาธิราช -- ดิเอโก ซัวเร ด'อัลเบอร์กาเรีย - ดิโอโก เด กูโต -- สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- พระสุริโยทัย -- พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ -- มหานาค -- พระราเมศวร -- พระบรมดิลก.

141116

9786169109914


บุคคลสำคัญ--ชีวประวัติ.--ไทย
บุคคลสำคัญ--ชีวประวัติ.--พม่า


ไทย--ชีวประวัติ.
ไทย--ประวัติศาสตร์--สงครามกับพม่า.
พม่า--ชีวประวัติ.

920 / ช412ร 2555