จางจิ้ง.

101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้เรียนต่อในจีน / จางจิ้ง และเฉินเสี่ยวหนิง ; จิราวรรณ สันติวัฒนา, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เนชั่น บุ๊คส์, 2554. - 119 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : ภาค 1 เตรียมตัวสำหรับการเข้าเรียน -- 1. วันแรกในประเทศจีน -- 2. การลงทะเบียนเรียน -- 3. ที่พัก ฯลฯ ; ภาค 2 การศึกษา -- 1. แนะนำหลักสูตร -- 2. การแนะนำตัวเอง -- 3. ประโยคที่ใช้ในชั้นเรียน ฯลฯ ; ภาค 3 ชีวิตในวัยเรียน --1. รับประทานอาหาร -- 2. เติมเงินและซื้อบัตร -- 3. บริการซักผ้า ฯลฯ.

141113

9786165151412


ภาษจีน--การใช้ภาษา.
ภาษจีน--บทสนทนาและวลี.

495.183495911 / จ222ห 2554