คลาร์ก, ทิม.

โมเดลธุรกิจของคุณ / Business model you ทิม คลาร์ก ; พิษณุ พรหมจรรยา, แปล. - กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2557. - 257 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กระดานออกแบบโมเดล -- ภาพสะท้อน -- ปรับปรุง -- ลงมือทำ -- พิเศษ.

141110

9789742281861


ธุรกิจ.

650 / ค172ม 2557