ธวัลกร ฉัตราธรรม.

100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน / ธวัลกร ฉัตราธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไป -- ภาษาของอาเซียน -- สถานที่ท่องเที่ยว -- อาหารยอดนิยม -- เทศกาล เรื่องแปลก -- เรื่องอื่น ๆ ที่น่ารู้.

141107

9786163200822


สมาคมอาเซียน.


กลุ่มประเทศอาเซียน.

341.2473 / ธ115ห 2556