กฤษณ์ อินทรนนท์.

เครื่องมือและอุปกรณ์วัดสำหรับช่าง / กฤษณ์ อินทรนนท์. - นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2557. - 180 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : 1. ไม้บรรทัด -- 2. ฉาก -- 3. ตลับเมตร แลเทปวัด -- 4. เวอร์เนียร์ และเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกัน -- 5. ฟิลเลอร์เกจ์ -- 6. เกจ์วัดประเภทต่าง ๆ -- 7. เครื่องวัดระดับน้ำ -- 8. เข็มทิศ -- 9. กล้องวัดระดับ กล้องวัดมุม และเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -- 10. เทโมมิเตอร์ ฯลฯ.

141006

9786167502359


เครื่องวัด.

681.2 / ก198ค 2557