พี่มูมู่.

1,000 ประโยค 500 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง / พี่มูมู่. - กรุงเทพฯ : อะเบ๊าท์ บุ๊ค, 2557. - 525 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : 1,000 ประโยคเที่ยวไม่มีวันหยุด -- Airport (มาสนามบิน...ก็ต้องไปเที่ยวสินะ) -- Passport (โชว์หนังสือเดินทางหน่อย) -- Baggage (พร้อมหิ้วกระเป๋าเดินทาง) -- Customs (โอ๊ะ...ผ่านด่านศุลกากรซะแล้ว) -- Tickets (ซื้อตั๋วทำไงดี) ฯลฯ. 500 คำศัพท์เที่ยวไม่มีวันลืม -- Airport (สนามบิน) -- Hotel (โรงแรม) -- Beverage (เครื่องดื่ม) -- Electrical Appliance (เครื่องใช้ไฟฟ้า) -- Fruit (ผลไม้) ฯลฯ.

141003

9786162754562


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.

428 / พ3641ห 2557