ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.

หยุดคิด ก็หยุดทุกข์ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 176 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธรรมะภาคปฏิบัติ ; ลำดับที่ 16. .

สารบัญ : เป้าหมายแท้จริงของชีวิต -- คิด คิด คิด คิด คิด -- อย่าคิดมาก ทำง่ายหรือยาก -- ที่ใดมีคิด ที่นั่นมีทุกข์ -- โครงสร้างของชีวิต -- ยุทธศาสตร์เบื้องต้นของสงครามภายใน -- เอาสติมาตรึงที่ฐาน -- พาตัวใจกลับบ้านหลังที่ 1 และ 2 -- สติปักฐาน เครื่องมือศึกษาความคิด -- เรียนรู่้เจอร์รี่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ -- ความคิดเป็นมายา -- คิดก็ได้ ไม่คิดก็ได้.

140828

9789742897253


การดำเนินชีวิต.
ความทุกข์.
ธรรมะ.
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.

294.3444 / ศ467ห 2556