จิตประภัสสร เทียนสุวรรณ.

กว่าชีวิตจะถึงจิตประภัสสร / จิตประภัสสร เทียนสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 123 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธรรมะเปลี่ยนชีวิต ; ลำดับที่ 4. .

สารบัญ : วันวาน หวานขม -- จากดินสู่ดาว นางสาวไทยลำดับที่ 16 -- จากดาวสู่ดิน -- ถึงเวลาวิบากกรรมเล่นงาน -- ธรรมะบังเกิด -- บททดสอบนอกวัด -- ชีวิตหรือห้องปฏิบัติธรรม -- ปณิธานธรรม.

140825

9786163874771


จิตประภัสสร เทียนสุวรรณ.


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะ.

294.3444 / จ345ก 2557