หวังเจียฉี.

100 วิธี รู้ทันโรคตับ = Health care for liver problems / Health care for liver problems หวังเจียฉี, เฉียวเซิ่งหลิน และหยางเหม่ยหยิง ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556. - 278 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โรคตับมีการระบาดอย่างไร -- โรคตับมีหน้าที่อย่างไร -- โรคตับมีอาการอย่างไร -- โรคตับที่พบบ่อยมีชนิดใดบ้าง -- โรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและดี พบได้บ่อยจริงหรือ ฯลฯ.

140818

9786167014203


ตับ--โรค.

616.36 / ห1711ร 2556