พิสุทธิพร ฉ่ำใจ.

10 โรคร้าย จากภัยโลกร้อน = 10 Diseases stem from global warming / 10 Diseases stem from global warming พิสุทธิพร ฉ่ำใจ. - กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2556]. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บอกกล่าว -- ทำไมโลกร้อนและผลที่ตามมา -- วิธีลดปัญหาและรับมือกับภัยโลกร้อน -- โรคจากแดด -- โรคจากยุง -- โรคจากน้ำท่วม สุขาภิบาลไม่ดี -- การป้องกันอันตรายจากภัยโรคร้อน.

140622

9786163200266


โรค.

616 / พ384ส