ภิเษก ชัยนิรันดร์.

E-Commerce และ Online Marketing / ภิเษก ชัยนิรันดร์. - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การตลาดออนไลน์ -- การตลาดผ่านโซเซียลมีเดีย -- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ -- การชำระเงินออนไลน์.

140527

9786162044281


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

658.872 / ภ358อ 2556