ซองโจ, ชเว.

ภารกิจฟิตแอนด์เฟิร์ม เติมหล่อ 3 มิติ / ชเว ซองโจ ; อภิศรี, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 218 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ชุดความงาม ; ลำดับที่ 18. .

สารบัญ : เคล็ดลับเปลี่ยนน้ำหนักของซองฮยองดน vs อียุนซอก -- สร้างกล้ามเนื้อด้วยวิธีออกกำลังกายที่บ้าน 2 ขั้นตอน -- วิธีบริหารร่างกายแต่ละส่วนเพื่อกล้ามเนื้อสามมิติ.

130822

9789742475802


กายบริหาร.
การออกกำลังกาย.

613.71 / ซ192ภ 2556