สม สุจีรา.

เจาะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / สม สุจีรา. - พิมพ์ครั้งที่ 16. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554. - 189 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ชุดธรรมะประวัติศาสตร์ ; ลำดับที่ 1. .

สารบัญ : ภาค 1 แรงบันดาลใจในการกอบกู้เอกราช -- ภาคสอง บทเรียนล้ำค่าจากประวัติศาสตร์.

130816

9789740423621


นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ , 2098-2148.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2098-2148.

959.335 / ส16จ 2554