ฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล.

ศิลปะการบริหารคน = The art of managing people / ฟิลลิป แอล. ฮันเซเกอร์และแอนโทนี เจ. อะเล็สซันดรา, ผู้แต่ง ; วัชรี ธุวธรรม, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2534. - 387 หน้า. - หนังสือแปล สาขาจิตวิทยา ; อันดับที่ 68. .

9741008422


การบริหารงานบุคคล.

658.314 / ฮ115ศ