เปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต / ภัทราพร สังข์พวงทอง, บรรณาธิการและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2554. - 162 หน้า : ภาพประกอบ. - การ์ตูนกบนอกกะลา ; เล่มที่ 73. .

การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะ.

สารบัญ : กลิ่นโรงพยาบาล -- ตะลุยเมืองผีดิบ -- ภารกิจเปลี่ยนอวัยวะ -- อวัยวะใหม่ชีวิตใหม่ -- พักฟื้น.

130622

9786167095547


ศัลยกรรม.
อวัยวะ.