อธิคม สวัสดิญาณ.

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ ประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ / อธิคม สวัสดิญาณ.. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2554. - 152 หน้า.

สารบัญ : การวางแผน -- การทำสงคราม -- ยุทโธบายเชิงรุก -- ลักษณาการยุทธ์ -- ยุทธานุภาพ -- จริงลวง -- การสัประยุทธ์ -- นวผัน -- การเดินทัพ -- ภูมิลักษณ์ -- นวภูมิ -- การโจมตีด้วยไฟ -- การใช้จารชน

121201

9786167334370


การรบ.
พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

355.42 / อ143พ 2554