000 01438nam a2200301 a 4500
001 vtls000097995
003 MTX
005 20190802094844.0
008 110927s2553 th 000 0 tha d
020 _a9789744140456
039 9 _a201509170008
_bVLOAD
_c201204042042
_dVLOAD
_c201111091007
_dstaff
_y201109271416
_zstaff
040 _aRMU
082 0 4 _a421.1
_bส473ข 2552
093 _adept38
100 0 _aสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
245 1 0 _aเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร =
_bProfessional E - mail writing /
_cสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
246 3 1 _aProfessional E - mail writing.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบิสคิต,
_c2553.
300 _a140 หน้า.
518 _a110927
541 _h139 บาท.
590 _aสุรีรัตน์ ทองอินทร์. (2553). เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : บิสคิต.
650 4 _aไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.
650 4 _aจดหมายอีเล็กทรอนิกส์.
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xการเขียน.
942 _c1
999 _c96812
_d96812