000 01254nam a2200229 a 4500
001 vtls000079786
003 MTX
005 20190801164938.0
008 080211s2550 th a 000 0 tha d
039 9 _a201509161947
_bVLOAD
_c201101041802
_dVLOAD
_c201012160359
_dVLOAD
_c200807061256
_dsupaporn
_y200802111409
_zsrisak
040 _aRMU
082 _a738
_bท528จ 2550
110 2 _aมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
245 0 0 _aแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ /
_cมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
260 _aเชียงใหม่ :
_bมหาวิทยาลัย,
_c2550.
300 _a249 หน้า :
_bภาพประกอบ.
518 _a080211
590 _aมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2550). แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย.
650 4 _aเครื่องปั้นดินเผา.
650 4 _aแจกัน.
942 _c3
999 _c78723
_d78723