000 01204nam a2200241 a 4500
001 vtls000078174
003 MTX
005 20190801164302.0
008 070719s2548 th a 000 0 tha d
020 _a9749771320
039 9 _a201509161924
_bVLOAD
_c201101041758
_dVLOAD
_c201012160354
_dVLOAD
_c200709221453
_dsupaporn
_y200707190941
_zsrisak
040 _aRMU
082 _a929.92
_bส573ธ 2548
110 2 _aสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
245 0 _aธงสำคัญของชาติ /
_cสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศรีเมืองการพิมพ์,
_c2548.
300 _a318 หน้า :
_bภาพประกอบ.
518 _a070718
590 _aสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2548). "ธงสำคัญของชาติ". กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์.
650 4 _aธง
_xไทย.
650 4 _aธงชาติ.
942 _c1
999 _c77117
_d77117