000 01007 am a2200241 4500
001 vtls000058175
003 MTX
005 20190805114439.0
008 020515 2544 tha 00 th
020 _a9741314345 :
_c220 บาท
035 _a0059-03760
039 9 _a201509160533
_bVLOAD
_c201204051322
_dVLOAD
_c201012161728
_dVLOAD
_c201012141733
_dVLOAD
_y200311171758
_zVLOAD
040 _aRMU
082 _a150.287
_bส166ก 2544
100 0 _aสมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.
245 _aการทดสอบทางจิตวิทยา /
_cม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c[2544].
300 _a402 หน้า :
_bภาพประกอบ
518 _aY02 M05 D15
650 4 _aการทดสอบทางจิตวิทยา.
650 4 _aการวัดทางจิตวิทยา.
942 _c1
999 _c57751
_d57751