000 01280nam a2200289 4500
001 vtls000016978
003 MTX
005 20190802142653.0
008 991005 2545 th 00 tha
020 _a9747780976
035 _a0017-25260
039 9 _a201509160018
_bVLOAD
_c201204091715
_dVLOAD
_c201012161542
_dVLOAD
_c201012141542
_dVLOAD
_y200311151410
_zVLOAD
040 _aRMU
082 _a650.1
_bบ434บ 2545
100 0 _aบุญดี บุญญากิจ.
245 _aBenchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ /
_cบุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,
_c2545.
300 _a109 หน้า.
500 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
518 _aY02 M12 D09
519 _adept33
541 _h195 บาท.
650 4 _aการเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
650 4 _aการบริหารคุณภาพโดยรวม.
650 4 _aความสำเร็จทางธุรกิจ.
942 _c1
999 _c16927
_d16927