000 01466nam a2200301 4500
001 vtls000013953
003 MTX
005 20190802141500.0
008 991001 2537 th 00 tha
020 _a9742677638
035 _a0014-20060
039 9 _a201509152356
_bVLOAD
_c201309071016
_dstaff
_c201204091642
_dVLOAD
_c201012161534
_dVLOAD
_y200311151307
_zVLOAD
040 _aRMU
082 0 4 _a495.91
_bก17ค 2537
093 _a490
_bภาษาไทย
110 2 _aกรมวิชาการ.
245 1 2 _aคู่มือการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
_cกรมวิชาการ ; สุทิน ทองไสว, บรรณาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์คุรุสภา,
_c2537.
300 _a290 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aภาษาไทย
_xหนังสืออ่านประกอบ.
650 4 _aหนังสืออ่านประกอบ
_xคู่มือ.
653 _aหนังสืออ่านนอกเวลา.
700 0 _aสุทิน ทองไสว.
_e, บรรณาธิการ.
900 _aภาษาศาสตร์.
942 _c1
995 _aบ.ร.
999 _c13909
_d13909