000 02796nam a22002537a 4500
999 _c127196
_d127196
001 881686868
003 MTX
008 120919s th a 000 0 tha d
020 _a9789748230825
040 _aRMU.
082 0 4 _a551.52
_bก275
245 0 0 _aการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง /
_cวิฑูรย์ ปัญญากุล, แปลและเรียบเรียง.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิสายใยแผ่นดิน,
_cม.ป.ป.
300 _a233 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)ภายใต้โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
505 0 _aสารบัญ : สอยตะเข็บให้ทันกาล -- บทเรียนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -- บทเรียนในการปรับตัว 9 ข้อ -- การปรับตัว : วันนี้หรือในอนาคต -- ภูมิอากาศและการพัฒนา -- การประเมินทางเลือกในการปรับตัวแบบต่าง ๆ -- การสร้างบรรยากาศ (เงื่อนไข) ที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว -- ความเปราะบางในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -- ทรัพยากรธรรมชาติ -- พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะขนาดเล็ก -- เศรษฐกิจชนบทและความมั่นคงด้านอาหาร -- สุขภาพของผู้คน
518 _a191017
541 _h165 บาท.
650 4 _aการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
650 4 _aภาวะโลกร้อน
700 0 _aวิฑูรย์ ปัญญากุล,
_eผู้แปลและเรียบเรียง.
_941
942 _c1
950 _a261340