000 02642nam a2200265 a 4500
001 vtls000118635
003 MTX
005 20190802111050.0
008 160823s2557 th a bi 000 0 tha d
020 _a9749397193
039 9 _a201612151321
_bnutakun
_y201608230958
_znuntnapas
040 _aRMU
082 0 4 _a697.92
_bว115ก 2557
100 0 _aวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.
245 1 0 _aการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม : สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและนักอาชีวอนามัย : หลักการ และการคำนวณ การออกแบบและการทดสอบ /
_cวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเบสท์ กราฟฟิค เพรส,
_c2557.
300 _a361 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง.
505 0 _aสารบัญ : ทฤษฎีและคำนิยามที่เกี่ยวข้อง -- การระบายอากาศและหลักการระบายอากาศแบบทั่วไป -- หลักการระบายอากาศเฉพาะที่ -- ฮูดดูดอากาศ -- อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ -- พัดลม -- ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ -- อากาศทดแทนและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบระบายอากาศ -- คุณภาพอากาศภายในอาคาร -- การทดสอบระบบระบายอากาศ.
518 _a160823
541 _h379 บาท.
590 _aวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. (2557). การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม : สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและนักอาชีวอนามัย : หลักการ และการคำนวณ การออกแบบและการทดสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เบสท์ กราฟฟิค เพรส.
650 4 _aการระบายอากาศ.
942 _c1
999 _c117169
_d117169