000 02654nam a2200253 a 4500
001 vtls000107298
003 MTX
005 20190802102354.0
008 131028s2555 th a 000 0 tha d
020 _a9786167669090
039 9 _a201509170246
_bVLOAD
_y201310281114
_znaphatsaporn
040 _aRMU
082 0 4 _a398.995911
_bข172 2555
093 _adept37
245 0 0 _aข่วงผญา /
_cสถาบันศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
260 _aเชียงใหม่ :
_bเชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์,
_c2555.
300 _a252 หน้า :
_bภาพประกอบ (สี).
500 _aความบทความล้านนาศึกษา ฉบับฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.
505 0 _aสารบัญ : ความเป็นมาและการนับถือของคนล้านนา -- 53 ปีแห่งความหลังกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ -- "ท่าผาแดง (Ta PhaLeng) ในประวัติศาสตร์ล้านนา" -- หมื่อนแก้วนคอร คือ หมื่นคืยหานแต่ท้องแต่ไม่ใช่หมื่นด้ง -- วัฒนธรรมงานบุญมะหาซาด -- บ้านปากหาด ประเทศลาว -- กิริยาท่าทางของคนและสัตว์ ในภาษาพูดของไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว -- "พระตำหนักดาราภิรมย์" กับความทรงจำในอดีต -- การฟ้อนผีเม็งแบบเชียงใหม่ กรณีศึกษา : หมู่บ้านสันต้นคู่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ -- "เมืองยอง" ในเมืองนครลำพูน -- เครื่องสักการะล้านนาร่วมสมัยในสถาบันล้านนาศึกษา -- ม่วนล้ำบนผามซอ.
518 _a131028
590 _aข่วงผญา. (2555). เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์.
650 4 _aผญา.
942 _c1
999 _c106028
_d106028