Your search returned 8 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี / สรรพ์ศรี เปียวุฒิ.

by สรรพ์ศรี เปียวุฒิ.

Call number: 618.1 ส17ซ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, [2532]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 618.1 ส17ซ] (1).

มารดาหลังคลอด : ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล / ศรีนวล โอสถเสถียร

by ศรีนวล โอสถเสถียร.

Call number: 618.7 ศ173ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618.7 ศ173ม] (1).

คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / จิตเกษม สุวรรณรัฐ.

by จิตเกษม สุวรรณรัฐ.

Call number: 618 จ345ค 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618 จ345ค 2554] (1).

แนวคิด หลักฐาน และการปฎิบัติ : ความปลอดภัยของการตั้งครรภ์ = Safe motherhood : concepts, Evidence and practices / ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล.

by ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล.

Call number: 618.2 ท367น 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2557Other title: Safe motherhood : concepts, Evidence and practices.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618.2 ท367น 2557] (1).

"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.).

by มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.).

Call number: 618.2 ส172ท 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618.2 ส172ท 2558] (2).

กว่าจะเป็นแม่ : คู่มือการตั้งครรภ์คุณภาพ / ไอเซ็นเบิร์ก.

by ไอเซ็นเบิร์ก.

Call number: 618.24 อ955ก 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618.24 อ955ก 2550] (1).

การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล.

by นันทพร แสนศิริพันธ์ | สุกัญญา ปริสัญญกุล.

Call number: 612.63 น115ก 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 612.63 น115ก 2558] (2).

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล.

by ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล | สตรีมีครรภ์.

Call number: 618.20231 ช132ก 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 618.20231 ช132ก 2558] (1). Checked out (1).