Refine your search

Your search returned 21 results from 128720 records. Subscribe to this search

|
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 959.3 ว322ป 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ว322ป 2545] (1).

รายงานสรุปการประชุมทางวิชาการ : การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามโครงการสมบทระหว่างกรมการฝึกหัดครูและกรมพลศึกษา / สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ และคนอื่นๆ

by สวัสดิ์ โพธิวัฒน์.

Call number: 370.73 ส17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ศรีสะเกษ : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ, 2532Availability: No items available

ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

by สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ.

Call number: 959.3 ศ17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: ศรีสะเกษ : สำนักงาน, 2529Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ศ17ป] (1).

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น จังหวัดศรีสะเกษ

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 631.4 ก58ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 631.4 ก58ค] (1).

นำเที่ยวเขาพระวิหาร / ธิดา สาระยา.

by ธิดา สาระยา.

Call number: 915.93 ธ34น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สีดา, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 915.93 ธ34น] (2).

แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ [วีดิทัศน์] /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: VC D0212 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : ททท., 2540Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0212] (1).

รายงานการวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีบ้านปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ / กองวิชาการและแผนงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

by กรมประชาสงเคราะห์. กองวิชาการและแผนงาน.

Call number: 330.9593 ป17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2540?]Availability: No items available

อิสานใต้.

Call number: 915.9304 อ382 Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.พ. : ม.ป.ท., [2543]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 915.9304 อ382] (3).

รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกห้วยจันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ / จัดทำโดย บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท.

by เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท.

Call number: 333.72 อ559ร Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 อ559ร] (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกห้วยจันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ / จัดทำโดย บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท.

by เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท | สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 อ559ร Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 อ559ร] (1).

การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน : พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ / กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน.

by กองสำรวจและจำแนกดิน.

Call number: 631.4 ก176ท Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2536Availability: No items available Special Status (2).

สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.

Call number: 910.02 ส126ส 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2544]Availability: No items available Special Status (1).

สวัสดิการโดยภาคชุมชน (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ / ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

by ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ [, บรรณาธิการ.].

Call number: 338.18 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.18 ศ3118ส 2544] (1).

การวิเคราะห์ผลการนำนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการปกครองท้องถิ่นต้องปฏิบัติ : กรณีการปรับเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาลในจังหวัดศรีสะเกษ [CD-ROM] /สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD1 1988 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2548Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 1996] (3).

ตามรอยพระบาทตราศรีสะเกษ / มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.

Call number: 915.934 ร226ต 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 915.934 ร226ต 2550] (1).

รางงานวิจัย โครงการติดตามสภาวการณ์และเยาวชนรายจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สถาบันรามจิตติ.

by สถาบันรามจิตติ.

Call number: 303.4 ร262ร 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 303.4 ร262ร 2550] (1).

สืบขานตำนาน 1 ทศวรรษ ราชภัฎศรีสะเกษ / มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.

by มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.

Call number: 378.593 ศ173ส 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 378.593 ศ173ส 2554] (1).

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: 915.593 ก274ท 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 915.593 ก274ท 2552] (20).

นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ / ประเทือง ม่วงอ่อน.

by ประเทือง ม่วงอ่อน | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.2092 ป1711น 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 324.2092 ป1711น 2556] (1).