Your search returned 111 results from 128820 records. Subscribe to this search

|
มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution / โดย ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

by ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

Call number: 628.5 ณ17ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.5 ณ17ม] (5).

เมืองไม่มีขยะ / คำภิญ สุทธิพิทักษ์ และ มานพ ถนอมศรี

by คำภิญ สุทธิพิทักษ์ | มานพ ถนอมศรี [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 363.728 ค216ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536Availability: No items available

ขยะสีขาว / สินจิรา สินธุเสน.

by สินจิรา สินธุเสน.

Call number: 363.728 ส35ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 363.728 ส35ข] (8).

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental Pollution / ชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันต์ชัย.

by ชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันต์ชัย.

Call number: 363.73 ช412ม 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.73 ช412ม 2542] (1).

ขยะและสารอันตราย / ธงชัย พรรณสวัสดิ์, ผู้เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ ชีวัน วิสาสะ, ผู้วาดภาพ

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | ชีวัน วิสาสะ [, ผู้วาดภาพ] | ปรีดา ปัญญาจันทร์ [, ผู้วาดภาพ].

Call number: 363.278 ธ12ข Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 363.278 ธ12ข] (3).

โครงการรณรงค์กำจัดสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วทั่วประเทศ 2538-2539

by กรมการปกครอง.

Call number: 363.728 ก17ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 363.728 ก17ค] (1).

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายเสน่ห์ วรกุล

Call number: 920.71 ท34 Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : จิตวัฒนาการพิมพ์, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 920.71 ท34] (1). Items available for reference: [Call number: 920.71 ท34] (1).

ศัพท์บัญญัติและนิยามขยะ / สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

by สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Call number: 363.728 ว38ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 363.728 ว38ศ] (2).

บันทึกสีน้ำตาล รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2539 / กรมควบุคมมลพิษ

by กรมควบคุมมลพิษ.

Call number: 363.73 ค17บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.73 ค17บ] (1).

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสวสท.40/EEAT97ENVIQALITY97 : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 และนิทรรศการประจำปี2540 18-23พฤศจิกายน2540 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Call number: 628 ว387อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628 ว387อ] (1).

รายงานหลักการและเหตุเหตุผลโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 334.046 น118ร 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 334.046 น118ร 2548] (1).

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 น865บ Material type: book Book; Format: print Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 น865บ] (2).

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภท แก้ว กระดาษ พลาสติก และหลอดฟูลออเรสเซนต์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.7285 น186ผ 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.7285 น186ผ 2548] (1).

สารคดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [วีดีทัศน์].

Call number: VC D0206 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2539?]Availability: No items available

พฤติกรรมของประชาชนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม : ขยะ / สำนักงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรววสาธารณสุข

by กรมอนามัย.

Call number: 628.44 ส19พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.44 ส19พ] (2).

การบริหารและการจัดการมูลฝอยโดยองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = Solid waste management of local goverment organization : A case study at Muangphon municipality, Phon district, Khon Kaen province / อารีย์ วงศ์เกษม

by อารีย์ วงศ์เกษม.

Call number: 628.44 อ273ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2542. Dissertation note: รายงานการค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 Availability: Items available for reference: [Call number: 628.44 อ273ก] (1).

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู = Solid waste management in Nong Bua Lam Phu Municipality / สุลักษณ์ นิสยันต์

by สุลักษณ์ นิสยันต์.

Call number: 628.44 ส47น Material type: book Book; Format: print Publisher: 2541. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. พัฒนาสังคม) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 Availability: Items available for reference: [Call number: 628.44 ส47น] (1).

การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตชนบท : กรณีศึกษาตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ = A study of refuse management patterns in rural households : A case study of thumbon srinarong Ampher Chumponburi Changwat Surin / บันเทิง เพียรค้า.

by บันเทิง เพียรค้า.

Call number: 628.44 บ115ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2539. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. Availability: Items available for reference: [Call number: 628.44 บ115ก] (1).

ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม [วีดิทัศน์] /กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: VC D0269 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2544]Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0269] (1). Special Status (1).

รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / บัณฑิต เอื้อวัฒนากุล.

by บัณฑิต เอื้อวัฒนากุล.

Call number: 302.14 บ1143ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 302.14 บ1143ก 2544] (1). Special Status (1).