Your search returned 21 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปรับปรุง พ.ศ. 2538

by ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.

Call number: 343 ฝ26พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 343 ฝ26พ] (2).

ดีซีเอส = Distributed Control Systems : DCS / สุเธียร เกียรติสุนทร

by สุเธียร เกียรติสุนทร.

Call number: 629.89 ส44ด Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 629.89 ส44ด] (2), ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ [Call number: 629.89 ส44ด] (1).

แผนนโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมไทย / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Call number: 658.51 ร82ผ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.51 ร82ผ] (1).

พื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม ในกระบวนการอุตสาหกรรม เล่ม 3 / สุเธียร เกียรติสุนทร.

by สุเธียร เกียรติสุนทร | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม.

Call number: 629.8 ส4461พ 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 629.8 ส4461พ 2542] (1).

คุณภาพคือความยั่งยืน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

Call number: 658.401 ว337ค 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.401 ว337ค 2545] (2).

การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.

by กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.

Call number: 658.5 ก343ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ก343ก 2544] (2).

ปฏิรูปการผลิตด้วยไคเซ็น / บวร สัตยาวุฒิพงศ์, ผู้แปล.

by บวร สัตยาวุฒิพงศ์, ผู้แปล.

Call number: 658.51 ป133 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.51 ป133 2545] (2).

การศึกษา Best Practices การบริหารกระบวนการ Process Management /

Call number: 658.5 ก274 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ก274 2545] (2).

กรณีศึกษาการบริหารกระบวนการ = Best Practices Process Management.

Call number: 658.5 ก174 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ก174 2546] (1).

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง) / พิภพ ลลิตาภรณ์.

by พิภพ ลลิตาภรณ์.

Call number: 658.51 พ366ร 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.51 พ366ร 2545] (2).

คุณภาพคือการเรียนรู้ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

Call number: 658.4013 ว3341ค 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.4013 ว3341ค 2543] (2).

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต / พิภพ ลลิตาภรณ์.

by พิภพ ลลิตาภรณ์.

Call number: 658.51 พ366ร 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.51 พ366ร 2545] (1).

คู่มือแนะนำแนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ : สำหรับ SMEs / สมชาย พรชัยวิวัฒน์ และธนัญญา วสูศรี.

by สมชาย พรชัยวิวัฒน์ | ธนัญญา วสูศรี.

Call number: 658.022 ส622น 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.022 ส622น 2550] (1).

การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control / บรรหาญ ลิลา.

by บรรหาญ ลิลา.

Call number: 658.5 บ177ก 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553Other title: Production planning and control..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 บ177ก 2553] (6).

การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Call number: 363.1929 ค1411ก 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.1929 ค1411ก 2545] (5).

ไคเซ็น ตามวิถีโตโยต้า = Zukai Toyota-ryu sugoi shigoto-jutsu / Yoshihito Wakamatsu ; ประยูร เชี่ยววัฒนา, ผู้แปล.

by วากามัตสึ, โยชิฮิโตธ | ประยูร เชี่ยววัฒนา [, ผู้แปล.] | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Call number: 658.5 ว212ค 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคงส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554Other title: Zukai Toyota-ryu sugoi shigoto-jutsu..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ว212ค 2554] (2).

เส้นทางสู่ Six sigma = The Six sigma way : team fieldbook / R. Cavanaugh, R. Neuman, P. Pande.

by คาวานาช, โรแลนด์ อาร์ | เพนเด, ปีเตอร์ เอส [ผู้แต่งร่วม.] | นีแมน, โรเบิร์ต พี [ผู้แต่งร่วม.].

Call number: 658.562 ค272ส 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2548Other title: The Six Sigma way : team fieldbook..Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.562 ค272ส 2548] (1).

การวัดและควบคุมกระบวนการ = Process instrumentation and control / เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต.

by เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต.

Call number: 620 พ537ก 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ธนภัทร (2006) พริ้นติ้ง, 2556Other title: Process instrumentation and control.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 620 พ537ก 2556] (1).

การจัดการคุณภาพ / ปริยาวดี ผลเอนก.

by ปริยาวดี ผลเอนก.

Call number: 658.562 ป173ก 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.562 ป173ก 2556] (2). Checked out (2).

การควบคุมคุณภาพ = Quality control / ศุภชัย นาทะพันธ์.

by ศุภชัย นาทะพันธ์.

Call number: 658.4013 ศ462ก 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557Other title: Quality control.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.4013 ศ462ก 2557] (1). Checked out (1).