Refine your search

Your search returned 14655 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
วรรณกรรมเอกของไทย = Thai masterpiece / เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

by เสาวลักษณ์ อนันตศานต์.

Call number: 895.911 ส517ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.911 ส517ว] (2).

อุตุนิยมวิทยา / สุวพันธ์ นิลายน.

by สุวพันธ์ นิลายน.

Call number: 551.5 ส476อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.5 ส476อ] (4).

อีสานเมื่อวันวาน / โดย ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.

by ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.

Call number: 959.34 ก19อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.34 ก19อ] (6).

สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย / สุมน อมรวิวัฒน์

by สุมน อมรวิวัฒน์.

Call number: 370.19 ส465ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2533?]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.19 ส465ส] (2).

พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี.

Call number: 495.917 อ446พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการสัมมนาวิชาการเรื่อง การปรับพฤติกรรมการกินของคนไทย : 24-25 เมษายน 2532 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา / โดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.

Call number: 641.1 ม192ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 641.1 ม192ร] (5).

เครื่องดนตรีไทย / อุดม ดุจศรีวัชระ

by อุดม ดุจศรีวัชร.

Call number: 784.19593 อ446ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2532Availability: No items available

ขอบฟ้าขลิบทอง / อุชเชนี.

by อุชเชนี (นามแฝง).

Call number: 895.9181 อ422ข Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2523Availability: No items available

ขนมไทย 2 : ขนมไทยทั่วไป / นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ.

by นลิน คูมรพัฒนะ [, บรรณาธิการ].

Call number: 641.86 ข156 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534Availability: No items available

วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณี / สายทิพย์ นุกูลกิจ.

by สายทิพย์ นุกูลกิจ.

Call number: 895.91 ส264ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2533Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.91 ส264ว] (1).

จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 555.93 ส215จ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2534Availability: No items available

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ.

by สายทิพย์ นุกูลกิจ.

Call number: 895.91 ส264ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 895.91 ส264ว] (11).

เพชรบุรี = Petchaburi / วิทยาลัยครูเพชรบุรี

by วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

Call number: 915.93 ว346พ Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เกษมการพิมพ์, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 915.93 ว346พ] (2).

เอกสารทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี 4-6 กันยายน 2534 / โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี.

Call number: 959.3 ว346อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กาญจนบุรี : วิทยาลัยครูกาญจนบุรี, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.3 ว346อ] (2).

อาทิตย์ถึงจันทร์ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Call number: 959.304 น517อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เค.เค.พิมพ์การ, 2532Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.304 น517อ] (1).

เนื้อนาง / กฤษณา อโศกสิน.

by กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง) | สุกัญญา (ชลศึกษ์) ญาณารณพ.

Call number: น ก918น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2527Availability: Items available for loan: นวนิยาย/ตึกเก่า [Call number: น ก918น] (1).

ทางไร้ดอกไม้ / ว.วินิจฉัยกุล.

by ว. วินิจฉัยกุล (นามแฝง) | วินิตา ดิถียนต์.

Call number: น ว73ท Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วัตสาตรี, 2534Availability: No items available

เมืองโพล้เพล้ / ว. วินิจฉัยกุล.

by ว. วินิจฉัยกุล (นามแฝง) | วินิตา ดิถียนต์.

Call number: น ศ73ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วัตสาตรี, 2534Availability: Items available for loan: นวนิยาย/ตึกเก่า [Call number: น ศ73ม] (2).

กระท่อมปลายนา / กฤษณา อโศกสิน.

by กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง) | สุกัญญา (ชลศึกษ์) ญาณารณพ.

Call number: น ก918ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2534Availability: Items available for loan: นวนิยาย/ตึกเก่า [Call number: น ก918ก] (1).

ถ่านเก่าไฟใหม่ / กฤษณา อโศกสิน.

by กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง) | สุกัญญา (ชลศึกษ์) ญาณารณพ.

Call number: น ก918ถ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2534Availability: Items available for loan: นวนิยาย/ตึกเก่า [Call number: น ก918ถ] (1).