Your search returned 28 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
ทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามปี 2532 / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม.

by สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม.

Call number: 670 อ44ท Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: 670 อ44ท] (1).

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

by ศิวาพร ศิวเวชช.

Call number: 613.62 ศ37ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 613.62 ศ37ก] (1).

รายงาน "การศึกษาสำรวจการใช้ประโยชน์ของเสียและการลดปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 628.38 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2536Availability: No items available

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

by ศิวาพร ศิวเวชช.

Call number: 613.62 ศ37ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 613.62 ศ37ก] (1).

พื้นฐานการบริหารและระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม / ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์

by ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์.

Call number: 658.5 ย44พ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658.5 ย44พ] (8).

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม [วีดิทัศน์] /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย.

by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย.

Call number: VC E0153 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย, 2537Availability: No items available

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม [วิดีทัศน์] /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย

by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย.

Call number: VC E0601 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย, 2537Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0601] (1).

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช์

by ศิวาพร ศิวเวชช.

Call number: 613.62 ศ37ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 613.62 ศ37ก] (3).

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี | วีรพล สุวรรณนันต์.

Call number: 363.11 ว33ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.11 ว33ว] (3).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ TQC. [วีดีทัศน์] /ปูนชีเมนต์ไทย.

by ปูนชีเมนต์ไทย.

Call number: VC E0651 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : ปุนชชีเมนต์ไทย, 2543Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0651] (1).

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปลากระป๋อง / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.

Call number: 628.5 ท518ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2537]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.5 ท518ค] (1).

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.

Call number: 628.5 ท518ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.5 ท518ค] (1).

การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม = Industrial Waste Management / มัลลิกา ปัญญาคะโป.

by มัลลิกา ปัญญาคะโป.

Call number: 628.3 ม117ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.3 ม117ก] (2).

การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาจากการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมต่อประชาชน : กรณีศึกษาตำบลพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ อภิเชษฐ แสนนาม.

by อภิเชษฐ์ แสนนาม.

Call number: 338.9593 อ163ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 338.9593 อ163ก 2544] (1). Special Status (1).

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.

Call number: 628.5 ท518ค 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 628.5 ท518ค 2540] (2).

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมฟอกหนัง / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.

Call number: 628.5 ท518ค 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 628.5 ท518ค 2540] (1).

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปร และแป้งมันแปรรูป / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน.

Call number: 628.5 ท518ค 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540Availability: No items available Special Status (1).

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

by วิฑูรย์ สิมะโชคดี | วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.

Call number: 363.11 ว3341ว 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 363.11 ว3341ว 2545] (2).