Your search returned 3 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องการประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล / วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง.

by วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล | วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง.

Call number: 338.18 ว323ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 338.18 ว323ร 2545] (1).

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกันภัยพืชผลของเกษตรกร / วัลลาภ์ นุตะมาน.

by วัลลาภ์ นุตะมาน.

Call number: 368.121 ว117ป 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 368.121 ว117ป 2551] (1).

รูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร : รายงานสรุปผลการวิจัย = The management model of farmer's unmilled rice / กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และปวิช แสนชัยธร.

by กฤตพา แสนชัยธร | ปวิช แสนชัยธร | วัลภา ถมยา.

Call number: 633.18 ก914ร 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2554Other title: The management model of farmer's unmilled rice.Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 ก914ร 2554] (2).