Your search returned 8 results from 128712 records. Subscribe to this search

|
ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา 1 ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย / เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่น ๆ].

Call number: 333.75 ป22 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ป22] (1).

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน / สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า.

Call number: 333.75 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก17น] (2).

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานในการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา : ชุมชนบ้านคอนสาร-สารพัฒนา ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ โสภิดา ยงยอด.

by โสภิดา ยงยอด.

Call number: 333.75 ส863ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.75 ส863ก] (2). Items available for reference: [Call number: 333.75 ส863ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง / ชูสิทธิ์ ชูชาติ.

by ชูสิทธิ์ ชูชาติ | การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง.

Call number: 333.7516 ช4183ร 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541Availability: No items available Special Status (1).

สารคดีวิชาการธรรมชาติ ผู้พิทักษ์ [วีดิทัศน์] /บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

by บริษัท แปซิฟิค คอมมูนิเคชั่น.

Call number: VC D0003 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2537]Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC D0003] (1).

บทบาทขององค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่า : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาดอำเภอเมืองและเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ อวยชัย วะทา.

by อวยชัย วะทา.

Call number: 333.7516 อ176บ 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (7). Items available for reference: [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (1).

"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Call number: 634.9 พ314ห 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 พ314ห 2552] (2).

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า / โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.

by โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.

Call number: 634.95 ม611 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.95 ม611 2558] (2).