Your search returned 6 results from 129038 records. Subscribe to this search

|
รายงานการสำรวจป่าชุมชนโครงการสำรวจป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2539 จังหวัดมหาสารคาม / สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม.

by สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม.

Call number: 333.75 ป26ร Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 333.75 ป26ร] (1).

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานในการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา : ชุมชนบ้านคอนสาร-สารพัฒนา ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ โสภิดา ยงยอด.

by โสภิดา ยงยอด.

Call number: 333.75 ส863ก Material type: book Book; Format: print Publisher: 2544. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.75 ส863ก] (2). Items available for reference: [Call number: 333.75 ส863ก] (1).

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนโคกสูง อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยนิพนธ์ของ คมเดช จันโทริ.

by คมเดช จันโทริ.

Call number: 333.75 ค165ย 2547 Material type: book Book; Format: print Publisher: 2547. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สารนิเทศท้องถิ่น [Call number: 333.75 ค165ย 2547] (12). Items available for reference: [Call number: 333.75 ค165ย 2547] (2).

การวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมกิจกรรมมวนศาสตร์ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเพาะกล้าไม้และปลูกป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 (มหาสารคาม) / วิทยานิพนธ์ของ ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ.

by ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ.

Call number: 634.956 ถ277ก 2538 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: 634.956 ถ277ก 2538] (1).

บทบาทขององค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ป่า : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาดอำเภอเมืองและเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ อวยชัย วะทา.

by อวยชัย วะทา.

Call number: 333.7516 อ176บ 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (7). Items available for reference: [Call number: 333.7516 อ176บ 2549] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม / นิรุต ถึงนาค.

by นิรุต ถึงนาค.

Call number: 333.75 น374ร 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550Other title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม..Online access: Fulltext Availability: No items available