Your search returned 9 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา 1 ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย / เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่น ๆ].

Call number: 333.75 ป22 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ป22] (1).

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน / สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า.

Call number: 333.75 ก17น Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก17น] (2).

หนังสือวิชาการเพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน.

Call number: 333.72 ส12ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 254?Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 ส12ห] (5).

สื่อสารเพื่อโลกสวย : บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 333.72 ก924ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 ก924ส 2549] (4).

ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลและภาวะโลกร้อน / คณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาระดับชาติ (2551 คณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย).

Call number: 634.92 ป224 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 634.92 ป224 2551] (1).

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน เรื่อง การจัดทำข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน / กรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้.

Call number: 347 ป296ค 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 347 ป296ค 2551] (1).

ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542 - 2551 / การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

by การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

Call number: 333.75 ก275ป 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก275ป 2551] (2).

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / ประมวล เจริญยิ่ง...[และคณะ].

by ประมวล เจริญยิ่ง.

Call number: 333 ป111ก 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333 ป111ก 2551] (4).

สถานการณ์ และปัญหาป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ : เรื่องราว ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับการจัดการป่าชุมชน สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.) / พร้อมพล สัมพันธโน.

by พร้อมพล สัมพันธโน.

Call number: 333.72 พ179ส 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2555Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.72 พ179ส 2555] (1).