Your search returned 8 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวนเกษตร การประยุกต์ใช้แผนที่สังเขปในงานวนเกษตรและป่าชุมชน = Sketch Mapping Application in Agroforestry/Community Forestry

by สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน.

Call number: 630 ก17ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [253-?]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 630 ก17ค] (2).

เอกสารการฝึกอบรม ด้านวนศาสตร์ชุมชน (เอกสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by พรชุลีย์ นิลวิเศษ [, บรรณาธิการ].

Call number: 634.9 อ51 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 อ51] (1).

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้านวนศาสตร์ชุมชน (เอกสารหลัก)

by พรชุลีย์ นิลวิเศษ [, บรรณาธิการ].

Call number: 634.9 อ51 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 อ51] (1).

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้านวนศาสตร์ชุมชน (เอกสารภาคใต้)

Call number: 634.9 อ51 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 อ51] (1).

รายงานหลักโครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 333.72 ช6129ร 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 333.72 ช6129ร 2547] (2).

"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Call number: 634.9 พ314ห 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.9 พ314ห 2552] (2).

ต้นน้ำแห่งความรู้สู่การปฏิบัติ / วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์.

by วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์.

Call number: 759.07 ว113ต 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กาฬสินธุ์ : หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 759.07 ว113ต 2553] (1).

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า / โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.

by โครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.

Call number: 634.95 ม611 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2558Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 634.95 ม611 2558] (2).