Your search returned 3 results from 129213 records. Subscribe to this search

|
การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการประมวลผลเบื้องต้น / วิทยานิพนธ์ของ อรุณี มะฎารัก.

by อรุณี มะฎารัก.

Call number: 006.32 อ174ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Availability: Items available for reference: [Call number: 006.32 อ174ก 2550] (1).

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากคาด ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ บุญนำ นิกรเทศ.

by บุญนำ นิกรเทศ.

Call number: 352 บ435ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 352 บ435ก 2552] (4).

ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ ศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า.

by ศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า.

Call number: 628.3 ศ111ค 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552. Online access: fulltext. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 628.3 ศ111ค 2552] (4).