Your search returned 2 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก็าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา / ชยันต์ ตันติวัสดาการ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล.

by ชยันต์ ตันติวัสดาการ | ลโลทร แก่นสันติสุขมงคล | สิรินทรเทพ เต้าประยูร.

Call number: 304.28 ช161ก 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาความรู้และยุทรธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์โลกร้อนสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 304.28 ช161ก 2552] (1).

เรียนรู้วัฏจักรคาร์บอนก่อนจะเกิดวิกฤตโลกร้อน / กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้.

Call number: 551.52 ก174ร2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานนิเวศวทิยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ , 2552Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 551.52 ก174ร2552] (1).