Your search returned 11 results from 128646 records. Subscribe to this search

|
ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / โดย วิรุณ ตั้งเจริญ.

by วิรุณ ตั้งเจริญ.

Call number: 371.95 ว374ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ว374ผ] (1).

ศิลปะกับเยาวชน / ศูนย์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ค1411ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ค1411ศ] (1).

รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / โดย อุษณีย์ โพธิสุข.

by อุษณีย์ โพธิ์สุข.

Call number: 371.95 อ484ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available

คู่มีอครู รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลังงานของครูในยุคการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.

Call number: 371.9 ส1411ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.9 ส1411ค] (1).

รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์.

by ประนอม ศรีไพรวัลย์.

Call number: 371.93 ป117 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ก278ร 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 371.95 ก278ร 2546] (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ก278ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: Items available for reference: [Call number: 371.95 ก278ร 2545] (1).

คู่มือและแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ก271ค 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ก271ค 2546] (1).

คู่มือและแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ก271ค 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ก271ค 2545] (1).

รายงานการวิจัยการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.9 ก278ร 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ก278ร 2545] (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนารุปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.95 ร262ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 371.95 ร262ร 2548] (1).