Your search returned 9 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม : บทบาทพ่อแม่เยี่ยงครู / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญรวีผ่อง.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ป176ผ 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ป176ผ 2544] (1). Special Status (1).

ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / โดย วิรุณ ตั้งเจริญ.

by วิรุณ ตั้งเจริญ.

Call number: 371.95 ว374ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ว374ผ] (1).

ศิลปะกับเยาวชน / ศูนย์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ค1411ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.95 ค1411ศ] (1).

รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / โดย อุษณีย์ โพธิสุข.

by อุษณีย์ โพธิ์สุข.

Call number: 371.95 อ484ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available

รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์.

by ประนอม ศรีไพรวัลย์.

Call number: 371.93 ป117 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: No items available Special Status (1).

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินโครงการพัมนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / จุไรรัตน์ คงปั้น.

by จุไรรัตน์ คงปั้น.

Call number: 371.9 จ497ก 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. ประถมศึกษา) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กเรียนร่วม : กรณีศึกษาเด็กเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารค / กิตติกรณ์ บำรุงบุญ และประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by กิตติกรณ์ บำรุงบุญ | ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ก344ร 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ก344ร 2544] (1).

ผลการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลองที่มีต่อทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม / สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.

by สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.

Call number: 371.9 ส442ผ 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ส442ผ 2544] (1).

การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

Call number: 371.91 ช234ก 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สันติศิริ, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.91 ช234ก 2544] (3).