Your search returned 7 results from 128712 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม : บทบาทพ่อแม่เยี่ยงครู / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญรวีผ่อง.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ป176ผ 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ป176ผ 2544] (1). Special Status (1).

รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญ รวีผ่อง.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม | ธรรมนูญ รวีผ่อง.

Call number: 317.9 ป1711ร 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: 317.9 ป1711ร 2543] (1).

รายงานการวิจัย ผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และธรรมนูญ รวีผ่อง

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711ร 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711ร 2543] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กเรียนร่วม : กรณีศึกษาเด็กเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารค / กิตติกรณ์ บำรุงบุญ และประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by กิตติกรณ์ บำรุงบุญ | ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ก344ร 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ก344ร 2544] (1).

ผลการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลองที่มีต่อทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม / สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.

by สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.

Call number: 371.9 ส442ผ 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ส442ผ 2544] (1).

งานวิจัยเรื่องผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กพัฒนาการช้าอายุ 6 - 9 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.914 ป1711ง 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สภาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 371.914 ป1711ง 2546] (2).

เอกสารคำสอนรายวิชาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711อ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711อ 2548] (1).