Your search returned 3 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
ต้นทุนการผลิต ปอแก้วปี 2532/33

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตร.

Call number: 338.13 ก19ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 4 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2534Availability: No items available

ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองปีการเพาะปลูก 2532/33

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตร.

Call number: 633.3 ฝ26ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534Availability: No items available

ต้นทุนการผลิตปอแก้ว ปี 2535/36

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตร.

Call number: 338.13 ก19ต Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2537Availability: No items available