Your search returned 8 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

รายงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษหน้า" / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.2 น16ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542Availability: No items available

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: 351.851 ส44ร Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ศ311ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.809593 ศ311ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 353.809593 ศ311ผ] (3).

2549 ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รายงานการปฏิบัติงาน 9 เดือน 9 หน่วยงาน ในปี 2549 / รุ่ง แก้วแดง.

by รุ่ง แก้วแดง | ถวัลย์ มาศจรัส | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.1523 ร42ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวางศึกษาธิการ, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 370.1523 ร42ส 2549] (1).

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [CD-ROM] /ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: CD1 2489 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 2489] (1).