Your search returned 10 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
2518 กรมวิชาการในปัจจุบัน

Call number: 353.844 ส19 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2518Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.844 ส19] (1).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536 - 2537

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 367 ก17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 367 ก17ส] (5). Items available for reference: [Call number: 367 ก17ส] (2).

การบริหารการศึกษา, ความเป็นมาของเอกสารของกรมวิชาการ ชุดพัฒนาการทางการศึกษา อันดับที่ 4

by บุญเจือ องค์ประดิษฐ์.

Call number: 370.9 บ43ก Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2505Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9 บ43ก] (3).

สารสนเทศ ศธ. 2539

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, [2540]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

สารสนเทศ ศธ.2540 / ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์สารสนเทศ.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2541-2542 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ร 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ3118ร 2542] (1). Special Status (2).

สารสนเทศ ศธ. 2543 / ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2544]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370 ศ3118ส 2544] (1).

สารนิเทศพื้นฐานของจังหวัด เล่ม 1 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540] (2).

กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.9593 ศ311ก 2550 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9593 ศ311ก 2550] (1).

มหามงคลวาร : กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.8 ศ311ม 2562 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ311ม 2562] (1).