Your search returned 3 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
การประชุมทางไกลเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา [วิดิทัศน์] /สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11.

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

Call number: VC E0603 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11, 2542Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E0603] (1).

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ [วีดีทัศน์] /สถานีโทรทัศน์ช่อง 11.

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

Call number: VC E1033 Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์, 2547Availability: Items available for loan: วิดีทัศน์/ชั้น 6 [Call number: VC E1033] (1).

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [CD-ROM] /ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: CD1 2489 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 2489] (1).