Your search returned 18 results from 129228 records. Subscribe to this search

|
ศตวรรษที่ 2 (สอง) กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.844 ศ311ศ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2536Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 353.844 ศ311ศ] (1).

2518 กรมวิชาการในปัจจุบัน

Call number: 353.844 ส19 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2518Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.844 ส19] (1).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536 - 2537

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 367 ก17ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 367 ก17ส] (5). Items available for reference: [Call number: 367 ก17ส] (2).

การบริหารการศึกษา, ความเป็นมาของเอกสารของกรมวิชาการ ชุดพัฒนาการทางการศึกษา อันดับที่ 4

by บุญเจือ องค์ประดิษฐ์.

Call number: 370.9 บ43ก Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2505Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9 บ43ก] (3).

สารสนเทศ ศธ. 2539

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, [2540]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

สารสนเทศ ศธ.2540 / ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์สารสนเทศ.

Call number: 370.72 ศ311ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.72 ศ311ส] (2).

รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2541-2542 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ร 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ3118ร 2542] (1). Special Status (2).

สารสนเทศ ศธ. 2543 / ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2544]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370 ศ3118ส 2544] (1).

สารนิเทศพื้นฐานของจังหวัด เล่ม 1 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9593 ศ3118ส 2540] (2).

สารสนเทศ ศธ. 2544 / กลุ่มแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.72 ศ3118ส 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.72 ศ3118ส 2544] (2).

107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.593 ศ311ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1). Items available for reference: [Call number: 370.593 ศ311ร 2542] (1).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: 379.593 ศ311ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 379.593 ศ311ร] (1).

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 344.07 ศ311พ 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 344.07 ศ311พ 2546] (1).

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ในการสนับสนุนการบริหาร และจัดการศึกษาในสถานศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ ทศพร ใจขาน.

by ทศพร ใจขาน.

Call number: 371.2 ท186บ 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.2 ท186บ 2549] (8). Items available for reference: [Call number: 371.2 ท186บ 2549] (1).

กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370.9593 ศ311ก 2550 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 370.9593 ศ311ก 2550] (1).

การพัฒนาตังบ่งชี้ลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / ดุษฎีบัณฑิตของ วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์.

by วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์.

Call number: 371.3 ว1132ก 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด. การบริหารการจัดการการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554. Other title: The Development of Indicatoc Characteristics for the Second Educational Reform of the Basic Educatinn Schools Under the Ministry of Education..Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 371.3 ว1132ก 2554] (2).

รวมกฎกระทรวงและระเบียบกระทรววงศึกษาธิการ / นพดล มนตรี.

by นพดล มนตรี.

Call number: 344.078 น164ร 2557 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2557Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 344.078 น164ร 2557] (2).

มหามงคลวาร : กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 353.8 ศ311ม 2562 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ311ม 2562] (1).