Your search returned 2 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: 351.851 ส44ร Material type: book Book; Format: print Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: No items available Special Status (1).

รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [CD-ROM] /ปริญญานิพนธ์ ของ สุทัศน์ ขอบคำ.

by สุทัศน์ ขอบคำ.

Call number: CD1 2489 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2540. Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Availability: Items available for loan: ซีดีรอม/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: CD1 2489] (1).