Your search returned 5 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
สรุปผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธการในรอบ 1 ปี (พฤศจิกายน 2540 - พฤศจิกายน 2541)

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ส 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541Availability: No items available Special Status (1).

รายงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษหน้า" / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.2 น16ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542Availability: No items available

รายงานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2541-2542 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 353.8 ศ3118ร 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2542]Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 353.8 ศ3118ร 2542] (1). Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ศ311ร 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Special Status (2).

รายงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2544 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 370 ศ3118ร 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, 2546Availability: No items available Special Status (2).